براى ساخت این خط آهن ٧٠٠ میلیون دلار و ۵ میلیارد یوان معادل دو هزار و ٣۶٠میلیارد تومان توافق شده است.

به گزارش رتبه آنلاین، طول این پروژه دو هزار و ٢٧٠ کیلومتر است که مطالعات فاز یک و دو آن انجام شده است.

منبع : اقتصاد آنلاین