آمارها نشان می دهد در آبان ماه، ۵۶ درصد معاملات توسط اشخاص حقوقی و ۴۴ درصد معاملات توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته و در خالص معاملات برابر با ۶۲۷ میلیارد ریال از مالکیت اشخاص حقیقی کاسته و به مالکیت اشخاص حقوقی افزوده شده است.

به گزارش رتبه آنلاین از روابط عمومی بورس تهران، آبان ماه  اشخاص حقیقی ۴۴ درصد خرید ها و ۴۵ درصد فروش‌ها را به خود اختصاص دادند.

این در حالی است که حقوقی‌های بازار، سهم ۵۶ درصدی از خرید و ۵۵ درصدی از فروش‌ها را به نام خود ثبت کردند.

از سویی دیگر اشخاص حقیقی طی آبان ماه مالکیت خود در سهام ۲۳ گروه را اضافه کردند که در خالص خریدها  گروه‌های زیر در رتبه ۱ تا ۵ این فهرست قرار دارند.

– فرآورده‌های نفتی                                                      ۲۰۲  میلیارد ریال

– عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم                                  ۱۰۷ میلیارد ریال

– صندوق‌های قابل معامله                                            ۱۰۵ میلیارد ریال

– سیمان، آهک و گچ                                                     ۶۰ میلیارد ریال

– ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی                               ۵۹ میلیارد ریال

بنابراین گزارش حقوقی‌ها مالکیت خود را در ۱۸ صنعت افزایش دادند و ۵ گروه اول که بیشترین تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی را داشته‌اند و خالص جابه جایی به شرح زیر است:

– خودرو و ساخت قطعات                                         ۲۶۵ میلیارد ریال

– اطلاعات و ارتباطات                                             ۲۳۵ میلیارد ریال

– رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن                         ۱۹۸ میلیارد ریال

– فلزات اساسی                                                       ۱۶۱ میلیارد ریال

– استخراج کانه‌های فلزی                                       ۱۳۸ میلیارد ریال