رتبه بندی شاخص های بهره وری شرکت فرایند بخار منتشر شد.

به گزارش رتبه آنلاین، مرکز رتبه بندی وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای طرح رتبه بندی اعضای خود شرکت فرایند بخار را از نظر شاخص های مختلف مورد ارزیابی قرار داده است. دراین گزارش رتبه بندی شاخص های بهره وری این شرکت و مقایسه آن با میانگین این صنعت بررسی شده است.

در مدل های رتبه بندی حرفه ای روز دنیا  سابقه تاسیس بنگاه و طول دوره فعالیت موثر بنگاه به عنوان دو شاخص معتبر و عامل پایداری آن در بلند مدت تعریف می شود.  در فضای کسب و کار ملی نیز همین وضعیت وجود دارد و توجه به سابقه فعالیتی اشخاص معیار مهمی در تصمیم گیری برای برقراری تعامل و تعیین سطح برخورد با آن هاست. از بین تمام مواردی که می توانست این نوع نگاه را پوشش دهد این دو مورد یعنی سابقه تاسیس و سابقه داشتن کارت بازرگانی درنظر گرفته شده است.

همچنین عضویت در بورس به عنوان یک آیتم در جهت شفاف بودن هر چه بیشتر فضای کسب و کار ۱درصد امتیاز را به خود اختصاص داده است

شرکت طراحان و مجریان فرآیند بخار(سهامی خاص) درسال ۱۳۸۲ بصورت شرکت مسوولیت محدود طی شماره در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از طراحی تهیه تولید نصب و راه اندازی نیروگاه های بخار،سیستم های تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی ،خرید ،فروش ،تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خدمات مربوطه اعم از اجرای طرح های صنعتی و ساخت ماشین آلات صنعتی و ایجاد طرح ها ،فضاها و کارگاه ها و کارخانجات صنعتی ،واردات و صادرات کلسه ی کالاهای مجاز بازرگانی و خدمات مربوطه است. در حال حاضر میزان سرمایه شرکت هفت میلیارد ریال است.

تحلیل ارزش افزوده شرکت فرایند بخار

در مدل پیشنهادی ۱۲ درصد امتیاز به آنالیز ارزش افزوده اختصاص یافته است. ارزش افزوده به عنوان یک متغیر اقتصادی بهترین و موثرترین آیتم برای یک ارزیابی حرفه ای و عارضه یابی عمومی در سطح کلان است. تمام برنامه ریزی ها در سطح کلان و در بعد ملی بر پایه ارزش افزوده و رشد آن بنا نهاده شده است و در برنامه های توسعه توجه ویژه ای به این مفهوم شده است اما در سطح خرد و بنگاه ها توجه و عنایت خاصی به این مورد دیده نمی شود. رشد ۸درصد ارزش افزوده به صورت سالانه که از محل سرمایه گذاری ها و رشد بهره وری به دست خواهد آمد نیازمند یک همت عمومی و توجه ویژه تصمیم گیران و مدیران اجرایی بنگاه ها در سطح خرد است. تمایز عمده وبزرگ این مدل با سایر مدل ها در مفهوم ارزش افزوده است.

در شرکت فرایند بخاراین شاخص که نشان دهنده ارزش ایجاد شده ناشی از اختلاف مصارف واسطه به عنوان ورودی و ارزش ستانده به عنوان خروجی است که در سال اخر مورد مطالعه برای شرکت فرایند بخار روندی صعودی داشته است هرچند شاخص تعدیل شده روند ملایمتری را نشان می دهد.

 

ارزش افزوده به ارزش ستانده

شاخص دیگری که در این گزارش محاسبه شده ، شاخص ارزش افزوده به ارزش ستانده است. با توجه به روش محاسبه ارزش افزوده که از تفریق ارزش ستانده ایجاد شده در یکسال مالی و مصارف واسطه حاصل می شود این شاخص توانایی شناسایی میزان رقابت پذیری بنگاه اقتصادی را دارد.

بر اساس این شاخص رقابت پذیری بنگاه در صنعت مربوطه در سال های ۹۳ و ۹۴ ، کاهش داشته است به این معنا که برای تولید ارزش افزوده در این سال ها هزینه های واسطه ای بیشتری صرف شده است. همچنین در مقایسه با میانگین صنعت نیز رقابت پذیری بنگاه وضعیت مناسبی نداشته است. همچنین این عدد هر چه به یک نزدیک تر باشد مطلوبتر است.

محاسبه ارزش افزوده امری است دشوار که به همت سامانه ملی انداره گیری و تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری  www.irpmc.ir  این مهم انجام شده است که ارزش افزوده متقاضیان بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده به دو نرخ جاری و ثابت محاسبه می شود. از منظر مدل، توجه به ارزش افزوده به عنوان مفهومی در خلق ارزش و ثروت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مفاهیم متعددی همچون کیفیت، برند، رضایت مشتری، ایمنی، سلامت سازمانی و واردات و صادرات …. ( مدیریت اقتصادی بنگاه فارغ از سایز و …. که پیش از این در مدل به آن ها توجه شده است و ناخودآگاه همه آن ها را ارزش گذاری مجدد می کند) خود را در ارزش افزوده نشان می دهد.

تحلیل درصد سهم اجزای ارزش افزوده

با توجه به توضیحات ذکر شده یک بنگاه اقتصادی می بایست به نحوی هزینه ها را کنترل نماید تا حداکثر بازدهی را برای سهامداران ایجاد نماید زیرا این سهم از ارزش افزوده تنها قسمتی است که قابلیت باقی ماندن در بنگاه اقتصادی را دارا می باشد و می تواند برای سرمایه گذاری های آتی سازمان استفاده شود. این سهم در سال ۹۴ برای شرکت فرایند بخار ۶ درصد از کل ارزش افزوده ایجاد شده در آن سال می باشد که به نظر می رسد این درصد برای یک شرکت در صنعت ماشین آلات و تجهیزات در کشور مناسب نیست.

 

بهره وری نیروی کار

بهره وری نیروی کار ، (کارآیی و اثر بخشی) هر یک از کارکنان را در ایجاد ارزش افزوده یا ارزش ستانده کل (خروجی کل) واحد صنعتی نشان می دهد. این شاخص از تقسیم ارزش افزوده ایجاد شده بر هزینه نیروی کار پرداختی در هر دوره به دست می آید.در سال ۹۴ به ازای هر ریال پرداختی به کارکنان  ۰٫۹۰ ریال ارزش ایجاد شده است که از متوسط صنعت پایین تراست. با توجه به این که نیروی کار یکی از مهمترین منابع ورودی هر سازمان و یک شاخص مهم اقتصادی و اجتماعی است بایستی شرکت در برنامه های آتی خود به دنبال بهبود این شاخص باشد.

 

بهره وری سرمایه

بهره وری سرمایه از تقسیم ارزش افزوده ایجاد شده در یک واحد صنعتی در طول یک سال مالی، بر مجموع هزینه های استهلاک محاسبه شده در آن سال حاصل می شود. نتیجه محاسبه این شاخص نشان می دهد که در ازای هر واحد مستهلک شدن سرمایه، کارگاه چه میزان ارزش افزوده ایجاد کرده است. در این شرکت در سال ۹۴ به دلیل افزایش بیشتر ارزش افزوده نسبت به استهلاک دارایی ثابت ، با کاهش بهره وری در این سال مواجه شده است.  همچنین مقدار این شاخص از میانگین صنعت پایین تر است.

 

بهره وری کل عوامل به روش کندریک

به دلیل اهمیت نیروی انسانی و سرمایه در ایجاد ارزش افزوده در هر بنگاه اقتصادی بهره وری کل عوامل از تقسیم ارزش افزوده بر ترکیب وزنی نهاده های نیروی کار و سرمایه مورد استفاده در سازمان محاسبه می شود. این شاخص طی این سال ها با کاهش مواجه بوده است که متاثر از کاهش بهره وری نیروی کار در این سال هاست. مقدار اندازه گیری شده برای شرکت فرایند بخار بالا تر از میانگین صنعت است.

 

بهره وری انرژی

شاخص بهره وری انرژی نشان می دهد که در ازای هر واحد انرژی مصرف شده چه میزان ارزش افزوده حاصل شده است. روند این شاخص برای شرکت فرایند بخار تا سال ۹۴ افزایشی بوده است. از طرفی براساس مقایسه با میانگین صنعت این شرکت جایگاهی بالا تر از آن داشته است.

 

سال امتیاز سال گذشته ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ امتیاز سال اخیر حداکثر امتیاز سال اخیر
رقابت پذیری هزینه نیروی کار ۱٫۲ ۲٫۴ ۳٫۵ ۶٫۸ ۱٫۶ ۰٫۹ ۰٫۶ ۲

 

 

سال امتیاز سال گذشته ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ امتیاز سال اخیر حداکثر امتیاز سال اخیر
بهره وری سرمایه ۰٫۶ ۱۴٫۰ ۱۱٫۶ ۰٫۰ ۱۴٫۹ ۱۵٫۷ ۱ ۲

 

 

سال امتیاز سال گذشته ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ امتیاز سال اخیر حداکثر امتیاز سال اخیر
بهره وری کل عوامل ۰٫۹ ۲٫۰۳ ۲٫۶۹ ۶٫۷۷ ۱٫۴۳ ۰٫۸۵ ۰٫۹ ۳

 

 

سال امتیاز سال گذشته ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ امتیاز سال اخیر حداکثر امتیاز سال اخیر
بهره وری انرژی ۰٫۴ ۰٫۰ ۰٫۰ ۱۱۸٫۲ ۵۰٫۹ ۸۴٫۵ ۱٫۴ ۲