در اینفوگرافیک زیر ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی استان مرکزی را می‌بینید. استانی که هم در تنوع تولیدات صنعتی رتبه اول کشور را دارد و هم در تنوع تولید گل و گیاه زینتی!