با تصویب مجلس مقرر شد که بخشی از بودجه شرکت های برق منطقه‌ای برای توسعه شبکه انتقال کشور به شرکت توانیر اختصاص بیابد.

به گزارش رتبه آنلاین، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۷ نمایندگان مجلس جزء یک بند (الف) تبصره ۱۵ این لایحه را با ۱۲۳ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع مورد تصویب قرار دادند.

گفتنی است در جزء یک بند (الف) تبصره ۱۵ لایحه بودجه آمده است: شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور  پرداخت کنند.