انتقال شیر ماده آسیایی به باغ وحش اِرم برای پیوستن به کامران، شیر ایرانی، سوژه کارتونی از فیروزه مظفری در خبرآنلاین شد.