آخرین شاخص‌های مهم بخش ارتباطات کشور تا پایان سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که ۵۳ میلیون ایرانی از اینترنت همراه و ۱۲ میلیون نفر از اینترنت ثابت استفاده می‌کنند.