علیرضا حاتمی فر|

امروزه ما با تکنولوژی ها و نوآوری های مخرب رو به رو هستیم. همانطور که کسب و کارهای اینترنتی نظیر اسنپ و تپ سی با ورودشان به بازار کسب و کاری به نام تاکسی تلفنی را درنوردیدند. این مسیر ادامه خواهد داشت و کسب و کارهای نوین جای خیلی از فعالیت های سود آور دیگر را خواهند گرفت و این وضعیت در حال توسعه است. البته این تحولات فقط صرفا در حوزه IT نمی باشد. خودوهای هوشمند، اینترنت اشیاء و خیلی کالاها و محصولات فیزیکی دیگر نیز در حال توسعه و تحول هستند.

شاید دیگر داشتن سرقفلی یک حجره در بازار که امروز چندین میلیارد می ارزد، تا چند سال دیگر هیچ ارزشی نداشته باشد. شاید تا چند سال دیگر با ورود خودروهای هوشمند دیگر نیازی به داشتن گواهینامه نباشد. شاید دورکاری ها باعث شود که ساختمان شرکت ها بسیار کوچک شوند و پس نباید از سقوط ارزش ملک در آینده تعجب کنیم. شاید امروز کسی این اتفاقات را باور نداشته باشد. اما قطعا این مسیر طی خواهد شد و شاید دیگر ملک سرمایه ارزشمندی نباشد. در آن روزگار برندها و فناوری اطلاعات و هوش کسب وکار(BI) ارزش خواهد بود. اینها همه نمونه هایی از پیش بینی های آینده است. پس ما باید به دنبال پیش بینی های دور و نزدیک باشیم تا همواره بحران زده باقی نمانیم.
باید بدانیم که چشمه های اصلی تولید بحران در جامعه امروزی و قرن حاضر سرعت بالای تکنولوژی است، سرعت انتقال اطلاعات و تغییرات شدید زیست محیطی است. تغییرات اقلیمی به قدری است که احتمال دارد امنیت غذایی خیلی از کشورها به خطر بیافتد. ساختمان سازی ها تغییر کند. اجبارا مسیر تکنولوژی های تولید انرژی تغییر کند. شاید دیگر قبض و آبونمان برق معنی نداشته باشد و هر ساختمانی برق و انرژی خودش را تولید کند. آنگاه خیلی از صنایع مربوطه دچار بحران می شوند. همانطور که صنعت چاپ تحت تاثیر IT قرار گرفته و در خیلی از بخش ها دیگر موضوعیتی ندارد. کتابهای الکترونیک، قبض های کاغذی گزارشهای کاغذی و … همگی بخشی از صنایع تهدید شده و دچار بحران این عصر هستند. در عوض این تغییرات به سمت نوآوری و تولد کسب و کارهای جدیدی خواهد رفت که تا کنون نبوده. همانطور که خیلی از کسب و کارهای امروزی در ۲۰۰ سال پیش و حتی ۲۰ یا ۱۵ سال پیش نبوده اند.
باید توجه داشته باشیم که عمر کاربری تکنولوژی ها به شدت پایین آمده و همواره درحال تغییرند. لذا سرمایه گذاری ها باید در دوره های کوتاه مدت به سود آوری برسند و تا قبل از کهنه شدن بتوانند منافع ذینفعان خود را تامین و پله ای برای نوآوری جدید بعدی شوند. در این دوران نقش R&D، علوم بازاریابی، BI(Business intelligence) و علوم آینده پژوهی بسیار مهم و با ارزش خواهد شد.
این تخصص ها دیدبانهای شرکت ها و سازمان ها برای ورود به عرصه های جدید و گرفتار نشدن در گردابها و طوفانهای کسب و کار هستند.

منبع: کانال مدیران نامدار ایران