مونا مشهدی رجبی:فولاد یکی از مواد اولیه بسیار مهمی است که در صنعت کشتی سازی و خودروسازی کاربرد دارد.استفاده از این ماده اولیه صنعتی در صنعت ساختمان هم اهمیت زیادی دارد . نقش فولاد در صنعت ساختمان به اندازه ای است که  با رکود بازار مسکن ، میزان تولید و مصرف فولاد هم در دنیا تنزل پیدا می کند .

به گزارش رتبه آنلاین به نقل از اتحادیه بین المللی آهن و فولاد،در فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ میلادی و صنعت فولاد دنیا دوره پر چالشی را پشت سر گذاشت. دوره ای که به دلیل بحران وام های بانکی در امریکا و رکود اقتصادی این کشور شروع شد و سپس با کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین و بحران بازار مسکن در این کشور ادامه پیدا  کرد.در همین بازه زمانی بود که بحران بدهی های دولتی در اتحادیه اروپا هم ایجاد شد و شمار زیادی از اقتصادهای اروپایی در استانه ورشکستگی قرار گرفتند.

در سال ۲۰۱۶ میلادی اندکی بیشتر از ۱.۵۴ میلیارد تن  فولاد  در دنیا مصرف شدکه نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی ۰.۵ درصد رشد کرد.در سال ۲۰۱۴ میلادی میزان مصرف فولاد در دنیا برابر با ۱.۵ میلیارد تن بوده است.

در سال ۲۰۱۸ میلادی  آسیا و اقیانوسیه بیشترین سهم مصرف فولاد دنیا را خواهد داشت  و میزان تقاضا در این منطقه بالغ بر ۱۰۱۵ میلیون تن خواهد بود. این در حالیست که میزان تقاضا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا  در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۱۶۰.۴ میلیون تن می رسد و کشورهای عضو  نفتا بالغ بر ۱۳۸ میلیون تن فولاد تقاضا خواهند کرد.

طبق گزارش‌های موجود در فاصله سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی تقاضای فولاد در تمامی مناطق  دنیا افزایش خواهد یافت.  در تمامی مناطق دنیا ما شاهد افزایش حدود ۳ میلیون تنی تقاضای فولاد خواهیم بود در حالیکه در منطقه آسیا و اقیانوسیه افزایشی بیش از ۱۰ میلیون تن در  میزان تقاضا مشاهده خواهد شد.  البته در صورتی نرخ رشد افزایش تقاضا در این بازه  زمانی را در نظر بگیریم مشاهده خواهیم کرد که نرخ رشد افزایش در آسیا و اقیانوسیه کمتر از دیگر مناطق دنیا است. در بازه زمانی تقاضای فولاد در آسیا و اقبانوسیه کمتر از ۱ درصد رشد می کند در حالیکه در اتحادیه اروپا بیش از ۳ درصد، در کشورهای عضو نفتا بیش از ۴ درصد و درخاورمیانه بالغ بر ۵ درصد رشد می کند.

میزان تقاضای فولاد در خاورمیانه در سال ۲۰۱۸ میلادی برابر با ۵۶.۸ میلیون تن خواهد بود که نسبت به سال ۲۰۱۶ میلادی ۳.۷ میلیون تن بیشتر خواهد بود.افریقا از نظر میزان مصرف فولاد در دنیا در پایین ترین سطح قراردارد. این قاره در سال ۲۰۱۸ میلادی ۴۰ میلیون تن فولاد تقاضا خواهد کرد در حالیکه در سال ۲۰۱۶ میلادی میزان تقاضای این  منطقه برابر با ۳۷.۹ میلیون تن بوده است.